WIELKA ZDOLNOŚĆ PRZYSTOSOWANIA

Ostatecznie musiała się borykać nie tylko z nieprzyjaznymi ele­mentami swojego nieożywionego otoczenia, lecz rów­nież z innymi żywymi istotami, z którymi zmuszona była rywalizować o przestrzeń, pożywienie i to wszyst­ko, co jest potrzebne do życia, a przynajmniej o to wszystko, czego coraz bardziej zaczynało brakować. Wielka zdolność przystosowania jest tym, co umoż­liwia przetrwanie życia na wszystkich szczeblach jego złożoności. Jest ona podstawą homeostazy i od­porności na stresy.W przedmowie do mojej pisrwszej encyklopedycznej rozprawy pt. Stress próbowałem wyrazić tę myśl pisząc:„Zdolność przystosowania jest praw­dopodobnie najbardziej znamienną cechą charakteryzującą życie. W zacho­waniu niezależności i indywidualności jednostek przyrody żadna z wielkich sił nieożywionej materii nie może się wykazać takimi sukcesami jak owa czujność i zdolność przystosowania do zmiany, którą określamy nazwą życia i której utrata jest jedno­znaczna ze śmiercią. W istocie istnieje może nawet pewien paralelizm pomiędzy stopniem żywotności a stopniem zdolności przystosowawczych każdego zwierzęcia i każdego człowieka.”

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *