ZBLIŻENIE KANDYDATA

Wyborca akcep­tując kandydata czuje ‘się nobilitowany, a jed­nocześnie poprzez częściowe. wyrażenie swej osobowości wręcz nagrodzony zaszczytną per­spektywą.Przegląd fotografii kandydatów wyborczych potwierdza powyższe obserwacje. Określenie Ericha Fromma „osobowość na sprzedaż” może pomóc, w odczytaniu ilustracji ikonograficz­nych kształtujących – czy wręcz’ atakujących wyobraźnię widza. Symbole są nieskompliko­wane i łatwo- czytelne: kandydat w otoczeniu dzieci {ma dobre serce), ze sportowcami (tężyz­na fizyczna — jeśli jej nie reprezentuje oso­biście, to przynajmniej popiera), w otoczeniu rolników (prostota obyczaju), z rodziną (dobry mąż). Zdarza się też, że niepowodzenie życiowe. bohatera, jakiś skandal obyczajowy (lub fakt .budzący podobne skojarzenia) może jesz­cze ba^ziej — wbrew pozorom — zbliżyć kan­dydata do wyborcy.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *