PRAWA RZĄDZĄCE REAKCJAMI

Powyższe uwagi na temat stosunków interpersonal­nych dostarczają nam pierwszego sygnału o istnieniu ścisłego związku pomiędzy przystosowawczymi i ob­ronnymi reakcjami na poziomie komórkowym w obrębie organizmu a reakcjami zachodzącymi pomię­dzy różnymi ludźmi lub nawet grupami ludzi.Na pierwszy rzut oka wydaje się dziwne, że pra­wa rządzące reakcjami życiowymi na tak różnych poziomach, jak komórka, osobowość ludzka jako ca­łość lub nawet naród miałyby być w swej istocie tak do siebie podobne. Ale ten rodzaj prostoty i jed­nolitości charakteryzuje wszystkie wielkie prawa przyrody. W świecie nieożywionym na przykład upo­rządkowanie materii i energii w układach orbit oka­lających centrum jest typowe zarówno dla najwięlt- szych ciał niebieskich, jak i dla pojedynczych ato­mów.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *