DROGA NAŚLADOWNICTWA

Ruth Benedict w książce Formy kultury pierwotnej wy-, kazuje, jak drogą naśladownictwa, przez upo­dobnienie można było. zyskać władzę nad oto­czeniem. Rozróżnienie znaczeń kategorii „podo­bieństwa”! „upodobniania” jest bardzo skom­plikowane. Wszystko co podobne, jest ze . so­bą wzajemnie związane. Początkowo -wystę­pował brak rozróżnienia między podobień­stwem a identycznością. Narzędzia sporządza­no na zasadzie upodobniania, np. kamień pró­bowano upodobnić do jakiegoś wzoru, zamienić kamień przez upodobnienie w^narzędzie.

Anastazja Maciejowska

Witaj na moim blogu modowym! Od dawna moda to moja pasja, chcę aby była tez sposobem na życie, dlatego założyłam tego bloga. Mam nadzieję, że moje wpisy Ci się spodobają i zostaniesz czytelnikiem na dłużej. Zapraszam gorąco do dyskusji w komentarzach i likowania na fb ;)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *